Ödevler Faydalı mı / Zararlı mı?


Merhaba!

Bir süredir ödev konusunu kafaya taktım.. Ödev vermek faydalı mı bir uygulama mı ya da nasıl verilmeli yoksa vermesek daha iyi mi olur? Umuyorum bu yazı ödevler ile ilgili bakış açısında bir fark yaratacaktır.

Öncelikle iki kutuptaki savunucuların iddialarını özetleyerek konuya giriş yapalım.

Genellikle öğretmenlerin, velilerin ve akademisyenlerin çoğu ödevlerin faydalı, gerekli ve olmazsa olmaz olduğunu düşünüyor. Bu ön yargı nedeniyle okullarda ev ödevi verilmeye devam ediyor. Ev ödevi vermeyen öğretmenlere pek iyi gözle bakılmıyor.

Bu hakim görüşe göre;

Ödevler, sadece sınıfta öğrenilenlerin pekiştirilmesinden öte, öğrencilere birçok önemli beceri kazandırır. Ödev yapmak, sorumluluk duygusunu geliştirir ve öğrencilerin zamanlarını planlamayı ve organize etmeyi öğrenmelerini sağlar. Bu sayede zaman yönetimi ve çalışma alışkanlıkları kazanırlar.

Düzenli ödev yapmak, öğrencilerin konuyu daha iyi kavramasına ve bilgileri kalıcı hale getirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, ödevler öğrencilere sınavlara hazırlık imkanı da sunar. Ödevlerini düzenli yapan öğrenciler, sınavlarda daha başarılı olma eğilimindedirler.

Ödevlerin faydaları sadece akademik alanla sınırlı değildir. Ödev yapmak, öğrencilerin araştırma, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerilerini de geliştirir. Ayrıca, ödevler öğrencilerin özgüvenlerini artırır ve başarı duygusu yaşatır.

Öte yandan karşıt bir görüş te öğretmenler ve akademisyenler arasında filizlenmeye başladı.

Sonuç olarak, ödevler doğru şekilde kullanıldığında, öğrencilere birçok önemli beceri kazandırabilir ve akademik başarılarını artırabilir.

Ödevler, sadece sınıfta öğrenilenlerin pekiştirilmesinden öte, öğrencilere birçok önemli beceri kazandırır. Ödev yapmak, sorumluluk duygusunu geliştirir ve öğrencilerin zamanlarını planlamayı ve organize etmeyi öğrenmelerini sağlar. Bu sayede zaman yönetimi ve çalışma alışkanlıkları kazanırlar.

Düzenli ödev yapmak, öğrencilerin konuyu daha iyi kavramasına ve bilgileri kalıcı hale getirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, ödevler öğrencilere sınavlara hazırlık imkanı da sunar. Ödevlerini düzenli yapan öğrenciler, sınavlarda daha başarılı olma eğilimindedirler.

Ödevlerin faydaları sadece akademik alanla sınırlı değildir. Ödev yapmak, öğrencilerin araştırma, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerilerini de geliştirir. Ayrıca, ödevler öğrencilerin özgüvenlerini artırabilir ve başarı duygusu yaşatabilir.

Öte yandan ödevlerin zararlı olduğuna dair bir görüşte bazı akademisyenler ve öğretmenler arasında filizlenmeye başladı. Bu görüş henüz topyekün bir ödev karşıtlığı şeklinde olmasa da ödevsiz bir eğitimin mümkün olduğunu iddia ediyor. Fazla ödev, öğrencilerin okula ve ders çalışmaya olan ilgisini olumsuz etkileyebilir. Sürekli ödev stresi altında olmak, öğrencileri kaçınma davranışına itebilir ve derslerden uzaklaşmalarına neden olabilir. Aynı zamanda, ödevler aileyle ve arkadaşlarla geçirilecek zamanı da azaltarak sosyalleşmeyi engelleyebilir.

Yoğun ödev yükü, stresi de beraberinde getirir. Bu durum, kopya çekmeye ve öğrenilen bilgilerin kalıcı olmamasına yol açabilir. Ödevlerin sıkıcı ve zor olması da motivasyonu düşürerek öğrenmeyi olumsuz etkileyrbilir. Ayrıca, zaman alıcı olması nedeniyle ödevler, öğrencilerin diğer hobilerine ve ilgi alanlarına zaman ayırmalarını zorlaştırabilir. Tüm bu stres ve zaman kaybı yorgunluk, gerginlik ve anksiyete gibi problemlere yol açabilir.

Ödevler Hakkında Araştırma Bulguları:

Ödevler, eğitim sisteminin önemli bir parçası olarak kabul edilse de, araştırmalar ödevlerin faydaları ve zararları hakkında çelişkili bulgular sunmaktadır.

İlk yıllarda yapılan araştırmalar, ödevlerin başarıyı doğrudan etkilemediğini göstermektedir. İlerleyen yıllarda ise ödevlerin başarının artmasında göreceli bir rol oynadığı gözlemlenmiştir. Ancak, çok fazla ödev verilmesi durumunda öğrencilerin motivasyonu ve etkinliği azalabilir.

Ortaokul öğrencileri için kısa süreli ödevler daha faydalı olarak görülmektedir. Ayrıca, ödevlerin sosyo-ekonomik durum gibi faktörlere bağlı olarak da farklı etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Üst sosyo-ekonomik gruptaki öğrenciler, ödevlerden daha fazla fayda sağlarken, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için özel denetim ve izleme gereklidir.

Asyalı öğrenciler, diğer etnik gruplara göre ödevlerden daha fazla fayda sağlayan bir grup olarak öne çıkmaktadır. Ödevlerin akademik olmayan bazı faydaları da mevcuttur. Sorumluluk duygusu, zaman yönetimi ve çalışma alışkanlığı gibi becerilerin gelişmesine katkıda bulunabilirler.

Sonuç olarak, araştırmalar ödevlerin sınırlı bir şekilde ve bazı konularda faydalı olabildiğini göstermektedir. Öğretmenler tarafından verilen ödev miktarı ile öğrenci başarısı arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamaktadır. Asıl önemli olan, öğrenciler tarafından tamamlanan ödev miktarıdır ve bu durum başarı ile daha yakından ilişkilidir.

Ödevlerin öğrenciye katkısı göz önünde bulundurularak, doğru miktarda ve etkili bir şekilde verilmesi önemlidir. Ödevlerin amacını ve faydalarını öğrencilere açıklamak da motivasyonlarını artırabilir.

Araştırmalar özetle şunları anlatıyor. Ödevlerin bazı faydaları olsa da, aşırı ödev yükü öğrenciler üzerinde birçok olumsuz etkiye sahiptir. Bu nedenle, ödevlerin miktarı ve içeriği dikkatli bir şekilde belirlenmeli ve öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır

Bana göre ödevlerin sınırlı bir şekilde faydalı olabilir. Çok fazla ödev yüklememek gerekiyor. Ödevlerin öğrenciyi motive etmesi ve sorumluluk duygusu kazandırması önemli. Öte yandan ödev verdiniz diye öğrenci sorumluluk duygusu geliştirecek diye bir şey yok. Başka tedbirlerle dozunda bir baskı, takip ve kararlılıkla ödevin yapılması sağlanabilir. Bu durumda bile kesin bir fayda sağladığından söz edemi

Peki Siz hangi tarafta duruyorsunuz? Ödevleri destekliyor musunuz? Yoksa karşı mısınız?Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Selamlar


Ödevler Faydalı mı / Zararlı mı?

Bir Cevap Yazın

Başa dön