Eğitim

Kendimizde ve Girişimlerde Stratejik Yönetim

Stratejik planlama daha çok kim olduğunuz ve nerede durduğunuz ilgilidir. Strateji var olan koşullar altında hedefe ulaşmayı sağlayacak bir plandır. Stratejiyi bir girişimin uzun dönemli hedef ve amaçlarının belirlenmesi olarak tanımlayan uzmanlar var. Bu oldukça geniş bir tanımdır. Yine çok kaba ifade edecek olursak strateji şu soruların cevaplarını verir.Nerede duruyorsunuz? Nereye gitmek istiyorsunuz? Nasıl gideceksiniz.Eğer […]

İktisat Nedir?

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için maddi ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanması gerekir. Sağlık, eğitim, güvenlik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin yanı sıra, insanın en temel maddi ihtiyaçları yiyecek, giyecek ve barınmadır. İnsanın otomobil, beyaz eşya, bilgisayar sahibi olma; sinemaya ve tiyatroya gitme; kitap ve gazete satın alma; tatil yapma gibi maddi istekleri de vardır. İnsanın maddi ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için mal ve hizmetler üretilmektedir. İnsan, üretilmiş mal ve hizmetleri tüketerek maddi yaşamını sürdüren bir varlıktır. Mal ve hizmetlerin üretimi, bölüşümü ve tüketimi toplumsal yaşamın ekonomi alanını oluşturmaktadır.

İyi bir eğitimin 3 özelliği

Organizasyonlar çalışanları için sürekli gelişimleri için zaman zaman hizmet içi eğitimler seminerler ve kurslar düzenlerler.

Bu kursların bir kısmı amaca hizmet ederken bazıları ise istenilen ölçüde fayda sağlamazlar. Hatta bir kısmı sadece dostlar alışverişte görsün şeklinde iş olsun diye yapılırlar. Bu eğitimlerin fayda sağlamaması her şeyden önce zaman para ve motivasyon israfıdır.

Kaliteli Bir Eğitim Nasıl Olur?

Organizasyonlar çalışanları için sürekli gelişimleri için zaman zaman hizmet içi eğitimler seminerler ve kurslar düzenlerler. Bu kursların bir kısmı amaca hizmet ederken bazıları ise istenilen ölçüde fayda sağlamazlar. Hatta bir kısmı sadece dostlar alışverişte görsün şeklinde iş olsun diye yapılırlar. Bu eğitimlerin fayda sağlamaması her şeyden önce zaman para ve motivasyon israfıdır.

O yüzden şimdi dilimin döndüğünce bir eğitimin faydalı olabilmesi için iyi bir eğitim sayılabilmesi için hangi öğeleri içermesi gerektiğini açıklayacağım.

Başa dön