HARUN BARIŞ TAHTACI
ile
ÖĞRENMEYİ ÖĞRENİYORUZ

Öğrenmeyi Öğrenmek 21.yy becerisi olarak tanımlanıyor. Bu bana biraz haksızlık gibi geliyor. Sonuçta insan taş devrinden bu yana  öğrenme becerisi sayesinde hayatta kalmayı başardı. Yine de öğrenme becerisi  hiçbir zaman günümüzdeki kadar ön plana çıkmadı.

 

habaTa Akademi

Öğrenmeyi Öğreniyoruz.

habaTa Sosyal

Paylaşarak Öğreniyoruz.

habaTa Forum

Tartışarak Öğreniyoruz.

habaTa Anket

Sorarak Öğreniyoruz.

habaTa Yazılarım

Yazarak Öğreniyoruz.

habaTa Destek

Destekleyerek Öğreniyoruz.

Harun Barış Tahtacı Anlatıyor

E-Bültenimize Üye Olun
Harun Barış Tahtacı hakkında haberler almak için lütfen e-bültenimize üye olun.

Kendimizde ve Girişimlerde…

Stratejik planlama daha çok kim olduğunuz ve nerede durduğunuz ilgilidir. Strateji var olan koşullar altında hedefe ulaşmayı sağlayacak bir plandır. Stratejiyi bir girişimin uzun dönemli hedef ve amaçlarının belirlenmesi olarak tanımlayan uzmanlar var. Bu oldukça geniş bir tanımdır. Yine çok kaba ifade edecek olursak strateji şu soruların cevaplarını verir.Nerede duruyorsunuz? Nereye gitmek istiyorsunuz? Nasıl gideceksiniz.Eğer […]

İktisat Nedir?

İktisat Nedir?

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için maddi ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanması gerekir. Sağlık, eğitim, güvenlik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin yanı sıra, insanın en temel maddi ihtiyaçları yiyecek, giyecek ve barınmadır. İnsanın otomobil, beyaz eşya, bilgisayar sahibi olma; sinemaya ve tiyatroya gitme; kitap ve gazete satın alma; tatil yapma gibi maddi istekleri de vardır. İnsanın maddi ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için mal ve hizmetler üretilmektedir. İnsan, üretilmiş mal ve hizmetleri tüketerek maddi yaşamını sürdüren bir varlıktır. Mal ve hizmetlerin üretimi, bölüşümü ve tüketimi toplumsal yaşamın ekonomi alanını oluşturmaktadır.

<a href=Neden İngilizce Öğreniyoruz? Ya da Hocam İngilizler de Türkçe öğreniyor mu?">

Neden İngilizce Öğreniyoruz?…

Eğer dünyada herhangi bir başka ülke ile işbirliği yapmak isterseniz ortak bir dil konuşmanız gerekir.

İyi bir eğitimin 3 özelliği

İyi bir eğitimin…

Organizasyonlar çalışanları için sürekli gelişimleri için zaman zaman hizmet içi eğitimler seminerler ve kurslar düzenlerler.

Bu kursların bir kısmı amaca hizmet ederken bazıları ise istenilen ölçüde fayda sağlamazlar. Hatta bir kısmı sadece dostlar alışverişte görsün şeklinde iş olsun diye yapılırlar. Bu eğitimlerin fayda sağlamaması her şeyden önce zaman para ve motivasyon israfıdır.

İşyerinde öğrenme

İşyerinde öğrenme

Organizasyonlar her şeyden önce bir bilgi merkezi olarak var olmalıdır. Faaliyet alanı ile ilgili tüm soruların yanıt bulabildiği bir bilgi merkezi. 

Başa dön